مـטּ פֿـפدممـ ؟!؟㋡

                                                                 همیشه ماندن نشانه دوست داشتن نیست  

                         گاهی میروند که ثابت کنند دوست دارند... 

                        

 93/11/04 ساعت  0   ':.றεĦDî.:'   | 

دلتنگــــــم
.
.
.
.

.
.
.
.
درد کمـــــــــــــــي نيســــــت !

      ‎دلتنگــــــم
و اين
.
.
.
.
.
.
..
درد کمـــــــــــــــي نيســــــت !‎

 93/04/12 ساعت  3   ':.றεĦDî.:'   | 

وبم

۷ سالگیت مبارک

زود گذشت

انگار همین دیروز بود اون بعد از ظهر

 

 93/03/05 ساعت  0   ':.றεĦDî.:'   |